Logotyp Miniva

Logotyp knihkupectví Miniva, požadavkem zadavatele bylo ztvárnění sovy jako maskota knihkupectví. Při návrhu byl kladen důraz na originalitu a jednoduchost, která umožní symbolu snadnou aplikaci na propagační materiály. Použití patkového písma koresponduje s tištěnými texty knih, kde jsou ku prospěchu čtení výhradně používány patkové fonty.

Lenka Tomanová