Logotyp a web MarketingMarket

Společnost MarketingMarket se zabývá nabídkou marketingových služeb. Symbol logotypu tvoří dvě litery „M“ – MarketingMarket. Jejich spojením vzniká jednoduchý piktogram koruny, ta naznačuje výsostní pozici této firmy, která jakožto jedna z mála nabízí všechny marketingové služby.

Michal Přibyl