Nové pojetí kolumbária

Kolumbária jsou místa, kde uchováváme ostatky našich blízkých a kam chodíme vzpomínat na ty, které jsme milovali. Většina z nich však připomíná spíše kotce pro chov králíků, nebo zmenšená panelová sídliště. Místa posledního odpočinku našich nejbližších si zaslouží mnohem více péče a důstojnosti.

Aeternum je zcela novým typem kolumbária. Urny mají tvar koule a jsou zasazeny do odrazivého skla, které představuje pomyslnou hranici mezi naším světem a světem kam jednou všichni odejdeme.

Myšlenkou projektu je pomyslné rozdělení člověka na tělo a duši. Proto je i urna dělená sklem na dvě poloviny. Polokoule vystupující ze skla slouží pro uložení lidského popelu. Druhá půlka za sklem představuje naši druhou nehmotnou polovinu.

Za polopropustným sklem je s mírným odstupem umístěno zrcadlo. Díky tomu, že jsou naproti sobě dvě reflexní plochy, dochází k nekonečnému odrazu spodní polokoule. To vyvolává pocit naděje, duše nezanikla a dál existuje v myšlenkách blízkých osob a možná nejen tam, kdo ví, zda je smrt skutečně tou poslední tečkou…

Cena časopisu Architekt +

Drobný architektonický projekt Lenky Tomanové se zabývá oblastí, do které architektura a design v současnosti vstupují jen sporadicky. Je proto odvážné od mladé autorky, která má k řešení tzv. posledních věcí člověka ještě hodně daleko, že se ujala nesnadného tématu. Nový typ kolumbária, které navrhla, přináší silný emociální zážitek. Propojuje přitom vizuální vjem z krásného materiálu a jednoduchého tvarosloví s vnímáním polohy ryze duchovní, do které nás svým projektem zároveň uvádí.

Mgr. Julius Macháček, Zakladatel a šéfredaktor časopisu Architect+

Lenka Tomanová