Grafický design pro 3DSimo silicone pad

Grafický design brožury s návody pro tvorbu výrobků 3D perem za pomoci silikonových podložek společnosti 3Dsimo.

Grafické ztvárnění obálky je inspirováno přímo silikonovou podložkou.

Lenka Tomanová